Zaprzyjaźnij się z książką.

Zaprzyjaźnij się z książką.

 16 listopada w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie odbyła się lekcja biblioteczna , pt. “Zaprzyjaźnij się z książką”, w której wzięła udział grupa przedszkolna Króliczki i Motylki z Przedszkola nr 1 w Wieruszowie . Podczas zajęć dzieci zapoznały się z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki oraz przypomniały sobie jak czytelnik powinien traktować książki. Przypominamy dzieci kochane, że książeczki chcą być szanowane. Książeczki się gniewają, gdy im dzieci kartki wyrywają. Nie brudź jej rękami, to posłuży innym latami. Kiedy pijesz i jesz omijaj ją też. Książeczkę przeczytamy, to na półkę odkładamy. Używaj zakładki i dbaj o okładki. Nie pisz i nie rysuj po książce. Do toalety książki nie zabieramy chronimy przed zarazkami i brzydkimi zapachami. Pamiętaj pieski, kotki literek nie znają a więc książek nie czytają.