Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” bierze udział w dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących -2015”.

Celem projektu jest wsparcie osób niewidomych w dostępie do nowości wydawniczych, literatury polskiej i światowej, w systemie książki cyfrowej, nagranej i zinterpretowanej przez znakomitych lektorów i aktorów.

W ramach tego projektu biblioteka bezpłatnie wypożycza nowoczesne urządzenie do odtwarzania książki cyfrowej – „Czytak PLUS”. Biblioteka dysponuje również zbiorem ponad 1023 tytułów książek cyfrowych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku mogą w naszej placówce wypożyczyć do domu urządzenie Czytak PLUS na zasadach określonych w regulaminie oraz korzystać ze zbioru nagrań.

Szczegóły i informacje pod nr tel 62 78 41 621.

Zapraszamy!

Katalog cyfrowych książek mówionych (pdf)

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus użyczonego Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej im. W.S. Reymonta w Wieruszowie (pdf)