Początków Biblioteki Miejskiej w Wieruszowie należy szukać w latach 50-tych XX wieku. Placówka stanowiła wtedy filię MBP w Wieluniu. Biblioteka mieściła się w dwóch budynkach. Wypożyczalnia zlokalizowana została w prywatnym domu przy ulicy Warszawskiej. Administracja Biblioteki zajmowała dwa pomieszczenia w Wieruszowskim Domu Kultury.

W roku 1955 powstał powiat wieruszowski. Biblioteka otrzymała wówczas statut placówki powiatowej. Przełom w dziejach placówki nastąpił w roku 1966, kiedy to decyzją władz miasta i powiatu postanowiono wybudować budynek dla potrzeb biblioteki. W 175 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście wmurowano w podwaliny budynku akt elekcyjny i tablicę pamiątkową. Nowy budynek oddano do użytku na początki roku 1968. Biblioteka otrzymała imię Władysława Stanisława Reymonta. W uroczystości oprócz mieszkańców miasta brały udział liczne delegacje z województwa, miast sąsiednich, a także delegacja z ZSRR.

Od historycznego dla biblioteki roku 1968 budynek, w którym mieści się placówka był kilkakrotnie remontowany. Ostatni generalny remont przeprowadzono w 2006 roku.

W zależności od zmian administracyjnych kraju zmieniała się także nazwa i zadania placówki. W czasie, kiedy Wieruszów należał do woj. kaliskiego na budynku widniał szyld: Oddział Rejonowy Biblioteki Wojewódzkiej w Kaliszu. W roku 1999, kiedy Wieruszów został miastem powiatowym biblioteka miejska pełniła przez pewien czas także funkcję biblioteki powiatowej.

Obecnie placówka nosi nazwę: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta. Jej zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie książek mieszkańcom miasta i gminy Wieruszów. Biblioteka posiada 4 filie biblioteczne zlokalizowane w Podzamczu przy ul. Teklinowskiej (budynek Zespołu Szkół nr 2) , w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej (Salki parafialne), w Pieczyskach (budynek OSP) i w Wyszanowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Drodzy Państwo! 

Jeśli posiadacie w swoich zbiorach zdjęcia naszej biblioteki z początków jej istnienia zachęcamy do kontaktu z nami: osobiście bądź e-mailem biblioteka@mgbp-wieruszow.pl

Chętnie zeskanujemy fotografie  uzupełnimy swoje zbiory.