Natalia Wolko-Stempniewicz – DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie

 

ADMINISTRACJA

Joanna Gasztych

Paulina Tyra-Kindler

 

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I CZYTELNIA

Małgorzata Hojeńska – starszy bibliotekarz

Edyta Garczarek – starszy kustosz

 

WYPOŻYCZALNIA

Księgozbiór:

 • literatura piękna polska i obca; klasyka i współczesna, poezja, dramat, proza
 • literatura popularnonaukowa, wszystkie dziedziny wiedzy
 • publikacje regionalne

Zasady korzystania z wypożyczalni:

 • czytelnik sam dokonuje wyboru (wolny dostęp do księgozbioru) lub korzysta z pomocy bibliotekarza
 • w wypożyczalni zatrudniony jest bibliotekarz z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, który w razie potrzeby udziela czytelnikom fachowej pomocy
 • osoby korzystające z tego działu to młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli
 • literatura piękna ułożona jest w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów lub tytułów, z podziałem na literaturę polską i obcą
 • księgozbiór popularno-naukowy rozmieszczony jest na półkach według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, co ułatwia tematyczne poszukiwanie danej pozycji

Prolongaty wypożyczeń można dokonać:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 62 78 41 621 wew. 22
 • pocztą elektroniczną, pisząc na adres: biblioteka@mgbp-wieruszow.pl

 

CZYTELNIA

Zbiory:

 • różnorodny księgozbiór literatury naukowej i popularnonaukowej reprezentujący wszystkie dziedziny nauki
 • wydawnictwa o charakterze informacyjnym oraz bogaty zbiór o tematyce regionalnej
 • 6 tytułów czasopism bieżących w prenumeracie (Gazeta Wyborcza, Newsweek, Mówią wieki, Zwierciadło, Mój piękny ogród, Charaktery)
 • 1 tytuł czasopisma sponsorowanego (Łącznik)
 • 1 tytuł czasopisma fachowego (Biblioteka Publiczna)

Usługi:

 • zajmuje się realizacją zamówień międzybibliotecznych
 • opracowuje zestawienia bibliograficzne
 • udziela informacji: bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych w oparciu o materiały własne i innych bibliotek
 • posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
 • ksero
 • wykonuje wydruki komputerowe

Prowadzone bazy:

 • opracowuje w formie kartkowej kartotekę regionalną
 • kartotekę form pracy z czytelnikiem

Działalność kulturalno-edukacyjna:

 • prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej;
 • organizuje spotkania i wykłady tematyczne,
 • organizuje spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
 • prowadzi ogólnopolskie akcje z promocji czytelnictwa
 • organizuje konkursy
 • organizuje wystawy tematyczne
 • prezentuje dorobek twórczy artystów lokalnych (malarzy, poetów, rzeźbiarzy, fotografów i innych pasjonatów regionalnych)

Działalność informacyjna:

 • udostępniania na miejscu wydawnictwa i dokumenty dotyczące Wieruszowa i regionu
 • udziela informacji indywidualnych (bezpośrednich i telefonicznych) : bibliotecznych, bibliograficznych oraz treściowych
 • zapewnia osobom uczącym się oraz poszukującym informacji profesjonalna pomoc w dostępie do wiedzy

 

ODDZIAŁ DLA DZIECI

Bernadeta Okoń –  starszy kustosz

Księgozbiór:

 • ciekawe książeczki dla maluchów
 • bogato ilustrowane bajki, wierszyki, opowiadania dla młodszych dzieci
 • baśnie, podania i legendy z różnych stron świata
 • powieści i opowiadania przyrodnicze, przygodowe, fantastyczne i obyczajowe
 • lektury do szkoły podstawowej i gimnazjum
 • encyklopedie, słowniki, leksykony, opracowania literackie
 • 3 tytuły czasopism prenumerowanych: Kubuś i Przyjaciele, Victor Junior, Victor Gimnazjalista

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom czytelników w ramach naszej działalności proponujemy:

 • konkursy literackie i plastyczne
 • głośne czytanie bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • spotkania autorskie
 • warsztaty
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji
 • wystawy tematyczne i okolicznościowe związane z rocznicami różnych wydarzeń
 • wystawy plastyczne na których prezentowane są prace dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • wystawy poświęcone pisarzom i ich twórczości

 

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Iwona Kępa – st. bibliotekarz

Do głównych zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

 • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów dla Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni, Oddziale dla Dzieci oraz Filii Bibliotecznych: Nr 1, Nr 3, w Pieczyskach i Wyszanowie
 • prowadzenie ewidencji wpływów dla każdego rodzaju zbiorów z wykorzystaniem rejestru przybytków oraz inwentarza tradycyjnego i komputerowego
 • formalne i rzeczowe opracowanie nabytków zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami w systemie tradycyjnym i komputerowym
 • wprowadzanie nowości oraz bieżące uzupełnianie bazy danych w systemie SOWA-MARC21
 • tworzenie warsztatu informacyjnego bibliotek w formie komputerowej bazy książek, tradycyjnych katalogów kartkowych
 • sporządzanie protokołu ubytków
 • prowadzenie ewidencji ubytków dla każdego rodzaju zbiorów z wykorzystaniem rejestru ubytków oraz inwentarza tradycyjnego i komputerowego
 • reklasyfikacja zbiorów
 • melioracja katalogów
 • prowadzenie spraw związanych z zakupami zbiorów: kontakty z hurtowniami, wydawnictwami i firmami księgarskimi drogą internetową oraz bezpośrednio i wybieranie najtańszych ofert
 • prowadzenie działalności statystycznej i sprawozdawczej w zakresie działalności bibliotek

 

FILIE BIBLIOTECZNE

Filia Biblioteczna Nr 3
Iwona Kępa – starszy bibliotekarz
Anna Wróbel – starszy bibliotekarz
(Dom Seniora), 98-400 Wieruszów

Filia Biblioteczna w Pieczyskach

Edyta Garczarek – starszy kustosz
Pieczyska 59 (sala OSP), 98-400 Wieruszów

Filia Biblioteczna w Kuźnicy Skakawskiej 
Anna Wróbel – starszy bibliotekarz
Kuźnica Skakawska 2, 98-400 Wieruszów
tel. 62 78 43 625