„Piękna niepodległa. Moja Ojczyzna” – Powiatowy Konkurs Recytatorski

„Piękna niepodległa. Moja Ojczyzna” – Powiatowy Konkurs Recytatorski

28 listopada w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Piękna, niepodległa. Moja Ojczyzna”.  Konkurs współfinansowany był ze środków Powiatu Wieruszowskiego, zorganizowany w ramach „Powiatowego Kalendarza przedsięwzięć turystycznych, kulturalnych, sportowych i oświatowych”.

Celem konkursu było  uczczenie 100-lecia niepodległości Polski,  kształtowanie postaw patriotycznych, poszerzenie znajomości faktów historycznych, poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich, uwrażliwienie na piękno poezji, rozwijanie uzdolnień artystycznych oraz integracja uczniów z powiatu wieruszowskiego.

Do konkursu przystąpiły szkoły powiatu wieruszowskiego: Szkoła Podstawowa w Ostrówku, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, Zespół Szkół w Walichnowach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, Szkoła Podstawowa w Teklinowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r w Czastarach, Szkoła Podstawowa w Galewicach, Szkoła Podstawowa im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu, Szkoła Podstawowa w Pieczyskach, Szkoła Podstawowa nr 2  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, Zespół Szkół w Tyblach, Gimnazjum Publiczne im. KEN w Lututowie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, Szkoła Podstawowa w Wyszanowie.

61 uczniów w trzech kategoriach wiekowych  prezentowało swoje umiejętności recytując dowolnie wybrany wiersz o tematyce patriotycznej. Często były to utwory trudne przez wzgląd na swą budowę i wielość zwrotek. Uczniowie recytowali z pełnym zrozumieniem, właściwą intonacją, czasem słowa  podkreślając gestem lub strojem.

Jury w składzie: Katarzyna Idzikowska- dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, Marta Siubijak- Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych, Małgorzata Skolankiewicz- Wieruszowski Dom Kultury nagrodziło:

Kategoria I- uczniowie klas I-III szkół podstawowych

  1. Wiktoria Sobczak – SP 2 w Wieruszowie
  2. Lena Pichlak – SP w Ostrówku
  3. Nadia Zagrobelna- SP w Wyszanowie

Wyróżnienie: Marta Kos – SP 3 w Wieruszowie

Kategoria II- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

  1. Piotr Wabnic- SP 2 w Wieruszowie
  2. Wiktoria Tecław- SP 1 w Wieruszowie
  3. Katarzyna Puchalska- SP w Wyszanowie

Wyróżnienie: Michał Pokora- SP w Bolesławcu

Kategoria III- uczniowie gimnazjum i klas VII-VIII szkół podstawowych

  1. Patrycja Krzyżostanek- SP w Sokolnikach
  2. Weronika Fiołka –SP nr 2 w Wieruszowie
  3. Maria Mielcarek – SP nr 2 w Wieruszowie

Wyróżnienie: Dominika Wieczorek- Gimnazjum w Lututowie

Zwycięzcom gratulujemy artystycznego talentu, wrażliwości na słowo poetyckie, a przede wszystkim wielkiej odwagi i zaangażowania w przedsięwzięcia najbardziej wartościowe.

MGBP