Filia nr 3 – Przyleciały bociany

Filia nr 3 – Przyleciały bociany

Pierwsze bociany pojawiły się już w Polsce i na naszych zajęciach. Przylot na lęgowiska i zajęcie gniazda to chyba najbardziej wyczekiwany i komentowany przez ludzi moment w życiu bocianiej pary. Dlatego ogromne zaskoczenie i radość budzi pojawienie się nagle w gnieździe wypatrywanego podróżnika. Warto wspomnieć, że pierwsze, nieliczne jeszcze bociany przylatują do Polski zazwyczaj na przełomie drugiej i trzeciej dekady marca (choć niekiedy pojawiają się już na początku tego miesiąca), a ostatnie gniazda bywają zasiedlane w połowie maja.