Filia nr 3 – Proszę ! „Nie zapomnij o mnie”. Dzień Polskiej Niezapominajki.

Filia nr 3 – Proszę ! „Nie zapomnij o mnie”. Dzień Polskiej Niezapominajki.

Wczoraj tj. 15 maja obchodziliśmy Dzień Polskiej Niezapominajki. Dzieci z zajęć czytelniczo-wychowawczych wykonały pracę plastyczno-techniczną przedstawiającą niezapominajkę oraz poznali i nauczyli się na pamięć wiersza Marii Konopnickiej „ Niezapominajki”. W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie.