Eksperymentalna noc w bibliotece

Eksperymentalna noc w bibliotece

Zapraszamy na wakacyjną noc w bibliotece. Jak co roku wymyśliliśmy dla Was noc pełną niespodzianek. Kto lubi eksperymenty chemiczne? A kto jadł lody azotowe? Wspólnie z ekipą Pana Korka będziemy bawić się na całego. Będzie ciekawie i eksperymentalnie. Może nawet wybuchowo. Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat.

Jeśli lubisz wspólną zabawę i chcesz spędzić niezapomnianą NOC w BIBLIOTECE zapraszamy do zapisania się. Prosimy zapisywać się osobiście w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, informacje pod nr tel. 62-784–16-21.

Prosimy o wypełnienie formularza zapisu i dostarczenie go do Biblioteki.

 

REGULAMIN WYDARZENIA: NOC W BIBLIOTECE

 1. „Eksperymentalna noc w bibliotece”

  1 . Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzenia: Noc w bibliotece pt. „Eksperymentalna noc w bibliotece” jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta z siedzibą przy ul. Klemensa Wierusza 7-9 w Wieruszowie, tel. 62 78 41 621
 2. Organizację zajęć określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem ich rozpoczęcia i obowiązuje do czasu ich zakończenia.
 3. Wydarzenie odbędzie się  w  nocy  20/21.08.2021.,   w     19:00   do   8:00  w siedzibie MGBP i na terenie gminy Wieruszów.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://www.mgbp-pl
 5. Celem wydarzenia „Eksperymentalna noc w bibliotece” jest promocja  czytelnictwa i biblioteki oraz organizacja czasu wolnego dzieci podczas wakacji.
 • 2 . Zasady
 1. Wydarzenie: : Noc w bibliotece pt.. „Eksperymentalna noc w bibliotece” przeznaczone jest dla dzieci w wieku 8-12 lat, będących czytelnikami MGBP lub jej Uczestnictwo w nocy jest bezpłatne.
 2. W wydarzeniu uczestniczyć może nie więcej niż 15 osób.
 3. Rekrutacja na zajęcia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia odbywać się mogą telefonicznie i osobiście w
 4. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest podpisanie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanych zajęciach (załącznik nr 1)
 5. Uczestnicy na zajęcia przynoszą ze sobą:
 • rzeczy, na których będą mogli spać: śpiwory, karimaty, koce ,
 • ubiór do spania,
 • środki czystości niezbędne do higieny osobistej: szczoteczkę i pastę do zębów
 1. Uczestnicy wydarzenia zobligowani są do przestrzegania i wykonywania poleceń prowadzącego, nieopuszczania biblioteki oraz poprawnego zachowywania się. Złe zachowanie skutkować będzie wykluczeniem z „Nocy…”.
 2. W przypadku złamania zakazu wychodzenia z biblioteki i nie stosowania się do zasad akcji, Organizator powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów, których obowiązkiem jest odebranie dziecka z
 3. Biblioteka zapewnia kolację, napoje (herbata, woda).
 4. Przystąpienie do udziału w zajęciach jest jednoznaczne do akceptacji postanowień niniejszego

Tutaj pobierz: REGULAMIN I FORMULARZ ZAPISU    Eksperymentalna-noc-w-bibliotece-regulamin