Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

W tym tygodniu dzieci na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w FB nr 3 poznawały znaki drogowe oraz zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, na chodniku oraz na drogach rowerowych. Przeprowadziliśmy pogadankę jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz do domu. Dzieci podzieliły znaki drogowe na znaki nakazu, zakazu i ostrzegawcze. Razem wykonały wspaniałą planszę do zabawy pt.: ”

Ruch uliczny”, wykonywały i kolorowały znaki drogowe. Przy okazji kolorowania razem utrwalaliśmy kolory w języku angielskim.