„Bajki, które uczą być szczęśliwym” –DKK dla Dzieci 13.05.2021

„Bajki, które uczą być szczęśliwym” –DKK dla Dzieci 13.05.2021

“Bajki, które uczą być szczęśliwym” Begona Ibarrola, to cykl trzech zbiorów opowiadań, rozwijających inteligencję emocjonalną dzieci. Książka ta ukazuje różne sytuacje i zachowania, z którymi mogą się zderzyć dzieci wkraczające w świat dorosłych. Bohaterami tych bajek są zwierzęta, które podejmują trudne decyzje, posiadają różne talenty i kierują nimi różne emocje. Uczestniczki DKK uznały, że jest to poradnik dla dzieci i dorosłych, który skłania do przemyśleń nad swoim postępowaniem. Na zakończenie spotkania dziewczynki wzięły udział w quizie. Jeśli czytaliście tą książkę zapraszamy do zabawy.

Skopiuj adres linku i wklej do przeglądarki.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F14348819%3Ffbclid%3DIwAR0IDlyLOhe93-8zfZMdjZjHJdlWRGRQ9I1FZ4S5ivb2E5nuKKWvQtmQE28&h=AT1WQzMAOUc1vE3qM-vO5GMPYvYdr_z_ABFbCZjGt6iqtduXouWfpy5q4g7fr5GoydrIMm-butW1d9Bve__buDVWsv3dIx8H4rJpbD_aUizBCQ7Rf_JWXPny7HmmAEyX_KScUg