Zapraszamy do Akademii malucha i rodzica!

Zapraszamy do Akademii malucha i rodzica!

„Akademia malucha i rodzica” to oferta Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie dla najmłodszych dzieci z Gminy Wieruszów oraz wsparcie młodych rodziców w odnalezieniu się w nowej roli. W projekcie może uczestniczyć 15 osobowa grupa dzieci w wieku 2-5 lat, wraz z opiekunami.

Podczas realizacji projektu przeprowadzimy 7 zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, spotkanie z logopedą – w dwóch grupach, jedno spotkanie ogólne z psychologiem. Wszystkie spotkania i zajęcia będą się odbywać w Czytelni biblioteki. Prowadzący zajęcia posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi.

Zapisy osobiście w bibliotece: w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym, w sekretariacie lub pod nr tel: 62-784-16-21

Zajęcia ogólnorozwojowe będą odbywać się we wtorki od godz. 9.00. Dokładny rozkład zajeć podamy wkrótce.

Terminy pozostałych spotkań zostaną ustalone z grupą.

Projekt jest realizowany przez grupę nieformalną we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Wieruszowie i Fundacją Młodzi Propagują Sztukę.

Projekt dofinansowano w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty Wieruszów 2021 ze środków Gminy Wieruszów oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030 realizowanego przez Centrum OPUS.