Teatralne wakacje dla dzieci

Teatralne wakacje dla dzieci

W dniu 7.06.2019r. odbyło się pierwsze przedstawienie w ramach projektu “Teatralne wakacje dla dzieci”. Projekt realizowany jest przez grupę nieformalną “Młodzi Wieruszowianie w działaniu” działającą przy Fundacji Młodzi Propagują Sztukę.  Zadanie obejmuje realizację czterech przedstawień teatralnych w okresie czerwiec-wrzesień. W ramach podjętej współpracy przedstawienia realizowane będą właśnie w bibliotece.

Pierwszy spektakl czyli “Kot w butach” zgromadził ponad 80 osób.  Aktorzy od początku nawiązali świetny kontakt z dziećmi, które aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Dzięki czemu miało ono charakter interaktywny i nikt się nie nudził.

Zapraszamy na kolejne przedstawienie pod koniec lipca – więcej informacji niebawem.

Projekt „Teatralne wakacje dla dzieci” dofinansowano ze środków zadania Mikrogranty w Łódzkiem. Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych – GMINA WIERUSZÓW 2019 finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020” oraz ze środków Gminy WIERUSZÓW.