Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Woda pokrywa większość powierzchni naszej planety. Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Człowiek wykorzystuje słodką wodę do picia, pochodzącą z wód powierzchniowych i podziemnych, która stanowi niecały 1% całkowitych zapasów wody. Ponad 2 miliardy osób na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej. ONZ szacuje, że w roku 2050 co najmniej jedna na cztery osoby na świecie będzie żyła w kraju, w którym występować mają niedobory wody.
Jak oszczędzać wodę uczymy już najmłodszych. Dziś Króliczki z Przedszkola nr 1 wspólnie przygotowały wskazówki dotyczące oszczędzania wody, które można zobaczyć w Oddziale dla Dzieci. Dzieci wysłuchały opowiadanie pt. “Źródło życia” i wzięły udział w eksperymencie obrazującym 3 stany skupienia wody oraz krążenie wody w przyrodzie. Dziękujemy za miłe spotkanie.