Przedłużenie realizacji bloku “Nowocześni 50+”

Przedłużenie realizacji bloku “Nowocześni 50+”

W okresie od kwietnia do czerwca 2019r. będziemy kontynuować realizację bloku “Nowocześni 50+”. Na prośbę uczestników i za zgodą Fundacji BGK prowadzone będą w dalszym ciągu zajęcia z języka angielskiego.

Pierwsze z dodatkowych zajęć  odbyły się 5.04.2019r. Uczestnicy przypomnieli sobie to czego się nauczyli, odpowiadali na pytania prowadzącej i  rozwiązywali zadania ze słuchu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Aktywni Wieruszowianie 50+” dofinansowanego przez Fundację BGK w konkursie Generacja 5.0.