„Praca przyszłości – zawody przyszłości” – warsztat dla młodzieży

„Praca przyszłości – zawody przyszłości” – warsztat dla młodzieży

W piątek, 17 września 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie odbył się warsztat dla młodzieży pt.: „Praca przyszłości, zawody przyszłości”. Zajęcia są częścią projektu, którego celem jest wsparcie uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz szkół ponadpodstawowych w kształtowaniu własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Młodzież w trakcie warsztatów poznała programy i narzędzia Komisji Europejskiej (i innych instytucji unijnych) pomocnych w rozwoju edukacyjnym i zawodowym, jak również zapoznała się z obecnymi trendami na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Uczniowie zaczęli także tworzyć swoje indywidualne plany rozwoju, które zostały wzbogacone o autodiagnozę kompetencji.

W tegorocznej edycji projektu do udziału w projekcie zostało zaproszonych 20 grup warsztatowych z całej Polski, w tym jedną z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie (klasa 8d ze Szkoły Podstawowej nr 1). Projekt „Praca przyszłości, zawody przyszłości” został przygotowany przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce oraz Manufakturę Przyszłości. Tematyka warsztatów, zakres tematyczny warsztatów obejmuje następujące zagadnienia: rynek pracy przyszłości i zawody przyszłości, trendy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, indywidualny plan rozwoju jako narzędzie rozwoju osobistego, kompetencje i ich znaczenie w życiu zawodowym, narzędzia i programy Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich a możliwości rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Zajęcia dla wieruszowskiej młodzieży prowadził Mateusz Konieczny – socjolog, trener umiejętności społecznych, doradca zawodowy. Certyfikowany Trener FRIS®. Ekspert Youth Wiki – Encyklopedii Komisji Europejskiej poświęconej polityce młodzieżowej. Mentor w programach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych. Ukończył Uniwersytet Warszawski, Freie Universität w Berlinie oraz Uniwersytet SWPS. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania dotyczące kwalifikacji i zatrudnienia. Założyciel Manufaktury Przyszłości – organizacji wspierającej kształtowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji młodzieży i dorosłych, realizując sesje indywidualne oraz warsztaty i szkolenia (ponad 2000 h). Specjalizuje się w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych, diagnozowaniu potencjału edukacyjnego i zawodowego oraz wsparciu pracowników edukacji w przygotowaniu młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Artykuł został opracowany na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatora warsztatów i MGBP.