“Patroni rond wieruszowskich: ks. mjr Szczepan Walkowski i Kazimierz Żmijewski”

“Patroni rond wieruszowskich: ks. mjr Szczepan Walkowski i Kazimierz Żmijewski”

W poniedziałek, 17.12 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie pt.”Patroni rond wieruszowskich: ks. mjr Szczepan Walkowski i Kazimierz Żmijewski”.  Zgromadzonej w czytelni publiczności sylwetki mieszkańców przybliżyli Władysław Szeląg oraz Jan Stojecki.

W pierwszej części spotkania Władysław Szeląg opowiedział losy księdza Walkowskiego. Od narodzin w 1912 roku w Wieruszowie, poprzez losy całego życia, aż do śmierci w 1969 w Argentynie. Szeląg opowiadał również o ścisłej współpracy z Wieruszowem w zakresie promowania osoby księdza Walkowskiego.

W kolejnym wystąpieniu Jan Stojecki -wieloletni bliski współpracownik dyrektora Zakładu Płyt Wiórowych Kazimierza  Żmijewskiego, przybliżył zgromadzonym sylwetkę i zasługi dyrektora. Wspólnie z publicznością wspominali zasługi dyrektora, opowiadali jakim był człowiekiem. Głos zabrał również Wojciech Kudaś, Józef Wróbel, Adam Śpigiel oraz Marek Stojecki.

Spotkanie miało za zadanie przybliżyć i przypomnieć sylwetki Wieruszowian, którzy 17.12 zostali patronami 2 rond w naszym mieście.