Medal “Otwarte serce” – dziękujemy!

Medal “Otwarte serce” – dziękujemy!

W piątek,15.12 podczas Lokalnego Święta Wolontariatu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała medal “Otwarte serce” za upowszechnianie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz motywowanie do działań prospołecznych na rzecz społeczności lokalnej.

Chcielibyśmy za ten medal serdecznie podziękować- to wszystko dzięki Waszej pracy, chęciom i zaangażowaniu w pomaganie i działanie na rzecz naszego miasta, dzięki Waszej pomysłowości i aktywności! Sami dobrze wiecie jak wiele rąk do pracy jest potrzebne, dlatego dziękujemy i kłaniamy się nisko!
dziękujemy