Filia w Kuźnicy Skakawskiej – spotkanie z filatelistą Edwardem Stankowiakiem

Filia w Kuźnicy Skakawskiej – spotkanie z filatelistą Edwardem Stankowiakiem

03 sierpnia 2022 r. w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi, dzieci uczęszczające na zajęcia do Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Skakawskiej zaprosiły do siebie kolejną ciekawą osobę – filatelistę Edwarda Stankowiaka. Pan Edward zbiera znaczki od wielu lat i ma ich ogromną ilość, ma też o nich ogromną wiedzę. Bardzo ciekawie opowiadał dzieciom o swoim hobby, które jest naprawdę ciekawe. Wiele dzieci ma w swoich domach znaczki, które zbierali ich przodkowie: często dziadek, babcia, wujek. Pan Edward pokazywał dzieciom różne ciekawostki filatelistyczne – albumy, koperty pierwszego dnia obiegu, bloczki itp. Dzieci ciekawiły szczególnie piękne znaczki oraz koperty, które miały znaczki jeszcze sprzed denominacji. Po podliczeniu znaczków z tamtego okresu dzieci ze zdziwieniem stwierdziły, że za taką kopertę można kupić dzisiaj samochód. oczywiście po denominacji ta kwota staje się mniejsza. Spotkanie było ciekawym doświadczeniem dla dzieci. W holu biblioteki głównej do końca września mogą Państwo także obejrzeć wystawę znaczków i figurek psów ze zbiorów Pana Edwarda Stankowiaka. Zapraszamy!