Barbórka

Barbórka

4 grudnia swe święto obchodzą górnicy, Z tej okazji dzieci na zajęciach wykonały tradycyjne górnicze czapki.

Odbyliśmy krótką pogadankę o ciężkiej pracy w kopalni, symbolach górniczych i ich patronce, św. Barbarze.

Odczytaliśmy wiersz pt “Górnik” z książki “Kim zostanę. Wierszyki o zawaodach” Doroty Więckowiak.