Uwaga Konkurs! Na najbardziej odlotową doniczkę do kwiatów!

Uwaga Konkurs! Na najbardziej odlotową doniczkę do kwiatów!

Regulamin Konkursu na najbardziej odlotową doniczkę:

Stwórz dla swoich kwiatów niespotykaną doniczkę, wykorzystaj niepotrzebne materiały z recyklingu. Zrób zdjęcie, wypełnij formularz zgłoszeniowy i przynieś je do Filii Biblioteki w Kuźnicy Skawskiej do 12 czerwca 2023 r. Komisja wybierze jedną, która zostanie nagrodzona.

Wyniki ogłosimy na Pikniku Sołeckim – 17 czerwca 2023 r.

Do stworzenia doniczki wybierz materiały, którym nadasz tzw. drugie życie. Ważne jest dla nas w tym projekcie wykorzystywanie niepotrzebnych rzeczy, które dzięki waszej pomysłowości zyskają nowe zastosowania i nie trafią do śmieci. Ważne jest też zaangażowanie i współpraca członków rodziny, bo to rodzinny projekt.

Będziemy oceniać:

  • pomysł (czy jest oryginalny, ciekawy)
  • wykonanie (ile pracy zostało włożone w wykonanie waszego dzieła)
  • zaangażowanie (ile osób współpracowało przy stworzeniu doniczki)
  • zastosowanie (czy doniczka może wam służyć dłużej niż rok)
  • efekt wizualny (jak się prezentuje doniczka)

Komisja zostanie powołana przez dyrektorkę biblioteki. W skład komisji wejdą 3 osoby nie będące mieszkańcami miejscowości, których mieszkańcy biorą udział w konkursie. W razie potrzeby komisja będzie oglądać doniczki w naturze, jeśli uzna, że zdjęcie nie jest dokładne i nie można ocenić całości efektu wizualnego. Komisja może także prosić o więcej zdjęć na messengera KGW Niesobianki. O fakcie takiej wizyty uczestnik konkursu zostanie powiadomiony wcześniej. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

UWAGA!

Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Dobrydziału i Kuźnicy Skakawskiej, którzy są czytelnikami MGBP lub Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Skakawskiej.

Dokonać zgłoszenia może tylko osoba pełnoletnia!

Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia, przeczytać i zaakceptować w/w regulamin i złożyć ją wraz ze zdjęciami swojej doniczki w Filii Bilbiotecznaj w Kuźnicy Skakawskiej u Pani Ani.

Karta zgłoszenia >>> POBIERZ  zielona biblioteka orlen karta zgłoszenia