NAJLEPSI CZYTELNICY ROKU 2018

NAJLEPSI CZYTELNICY ROKU 2018

CZYTELNIK ROKU 2018 w MGBP

25.04 w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie wyróżniono dzieci, które zostały „Najlepszymi  Czytelnikami Roku 2018”. Laureatami zostało czternaścioro dzieci, w tym z Oddziału dla Dzieci pięcioro oraz  z Filii nr 1, Filii nr 3  i Filii z Wyszanowa troje dzieci. Czytelnicy otrzymali nagrody książkowe. Wyróżniono także dziewczynkę, która bardzo często korzysta z czytelni Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.  Najlepszy czytelnik przeczytał 259 książek w ciągu 2018 roku.

Podczas tej uroczystości mali czytelnicy mieli możliwość spotkać  panią Joannę Zagner – Kołat ilustratorkę książek dla dzieci, która zdradziła  im tajniki swojej pracy. Dzieci same również wykazały się świetną kreska tworząc wspólnie potworka. Wszyscy aktywnie brali udział w spotkaniu, a na zakończenie czekała małych czytelników słodka niespodzianka.