Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt jest obchodzony corocznie 4 października, w dzień Świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Święto to zostało ustanowione w 1931 r. na konwencji ekologicznej we Florencji  i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października.

Na zajęciach przeprowadziliśmy pogadankę na temat praw zwierząt, ich ochrony, bezpieczeństwa. Na temat schronisk oraz adopcji zwierząt.  Dzieci opowiedziały o swoich zwierzętach domowych oraz wykonały szkice węglem. Prace noszą tytuł: “Mój pupil”.