Pierwsze spotkanie “Klubu wiedzy”

Pierwsze spotkanie “Klubu wiedzy”

W dniu 25 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie „Klubu wiedzy” działającego przy Filii Bibliotecznej nr 3 w Wieruszowie. „Gimnastyka umysłu dla seniora” cykl spotkań o takiej tematyce zaproponowaliśmy naszym seniorom. Po wprowadzeniu czym są „Kluby wiedzy” nasi uczestnicy wykonali rozgrzewkę i rozwiązali test aktywności umysłowej. Na koniec wykonywali pisemne ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych polegające np. na uzupełnianiu tekstu, uzupełnianiu dat, skojarzeń z określonymi wyrazami. Kolejne spotkanie zaplanowane jest 9 maja o godz. 11:30.